O NAS

Przedszkole Nr 8 „Przyroda” jest placówką państwową. Mieści się przy ulicy Fundamentowej 9  w Gdańsku. Organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Dyrektorem jest pani mgr Grażyna Gajewska.

Przedszkole nasze położone jest w dzielnicy Kokoszki, w sąsiedztwie lasów, łąk i pól, stąd nazwa ,,Przyroda”. Prowadzimy trzy grupy wiekowe dzieci:

 • Grupa I – 3-4 latki – „Żabki”
 • Grupa II – 4-5 latki – „Pszczółki”
 • Grupa III – 5-6 latki – „Biedronki”

Zapewniamy dzieciom opiekę w godzinach 6.00 – 18.00.

PAMIĘTAJMY  ŻE:

Dzięki pobytowi w przedszkolu dziecko:

 • poznaje siebie i zaczyna rozumieć otaczający go świat,
 • odnajduje swoje miejsce w grupie rówieśników,
 • kształci swoje umiejętności poprzez działanie
 • zyskuje podstawy do budowania systemu wartości takich jak : dobro, piękno, prawda, miłość

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. Przedszkole osiąga bardzo dobre wyniki        w różnych dziedzinach swojej działalności: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej. Placówka efektywnie realizuje zadania oparte na podstawie programowej. Stwarza warunki do twórczej swobodnej aktywności zabawowej dzieci. Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.

Staramy się, aby w naszym przedszkolu każde dziecko w dobrej serdecznej atmosferze :

 • czuło się bezpiecznie
 • radośnie spędzało czas
 • rozwijało swoje zdolności i zainteresowania
 • zdobywało nowe umiejętności.

Zajęcia obowiązkowe wzbogacane są dodatkowymi zajęciami umuzykalniającymi, wizytami teatrzyków, ,,Pani Muzyki”,                 cyklem spotkań z fizyką oraz współpracą ze Strażą Miejską, Policją itp.

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna naszej placówki to wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający wysoką kulturę osobistą, pełni ciepła oraz oddani swej pracy.

mgr Grażyna Gajewska – dyrektor przedszkola

nauczycielki:

Grupa I – „Żabki”

mgr Krystyna Jaworska

mgr Feliksa Kozłowicz

mgr Grażyna Gajewska

Grupa II – „Pszczółki”

mgr Marzena Maza

mgr Bogda Bobin

Grupa III – „Biedronki”

mgr Dorota Berdys

mgr Joanna Mont