„Bezpieczni na drodze”- spotkanie z funkcjonariuszką Policji IX Komisariatu w Gdańsku

Dzieci dowiedziały się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją i bez sygnalizacji. Uczestniczyły w praktycznych ćwiczeniach podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie z zaproszonym gościem.