PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne

oraz dzieci z Przedszkola Nr 8

w Gdańsku -Kokoszkach   składają podziękowanie 

PANI  EWIE  NIEZNALSKIEJ

za  przedstawienia  tematu ,,Oj boli” 

z którego, dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie bawić się w ogrodzie przedszkolnym i jak udzielać pierwszej pomocy w razie skaleczenia, obtarcia, krwotoku itp.

Podobny obraz