„Rekord dla Niepodległej”

Nasze przedszkole przystąpiło do akcji „Rekord dla Niepodległej.” W piątek 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 na sali gimnastycznej 70 przedszkolaków oraz wszyscy pracownicy przedszkola wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

Akcja „Rekord dla Niepodległej” została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. W całym kraju ponad 4,8 mln uczniów i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty z 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”.