Rodzinny konkurs „Z wizytą w stajence”

Rodzinny konkurs  „Z wizytą w stajence”

Znalezione obrazy dla zapytania stajenka betlejemska grafika

W okresie oczekiwania na radosne Święta grudniowe, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym na wykonanie szopki Bożonarodzeniowej.

Dzieci zawsze z niecierpliwością wyczekują „pierwszej gwiazdki” na niebie, my zaś pragniemy by okres ten przybliżył je do wydarzeń, których „owa gwiazdka” była świadkiem przed dwoma tysiącami lat. A rozegrały się one w maleńkiej stajence.

  • Głównym celem konkursu jest ożywianie i kultywowanie w naszej społeczności, staropolskiej tradycji wykonywania szopek na Boże Narodzenie.
  • Rozwijanie zainteresowania dzieci zwyczajem ustawiania szopek w domach, kościołach, przedszkolach.
  • Pomaganie dzieciom w zrozumieniu i przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia.
  • Wzmacnianie więzi łączącej dzieci ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym poprzez wspólne wykonywanie szopek, które zaprezentowane zostaną w holu przedszkola.
  • Włączanie rodziców w życie naszej przedszkolnej społeczności.

 Przygotowanie i dostarczenie prac do przedszkola:

Prace powinny mieć formę przestrzenną, zachęcamy do wykorzystania materiałów ekologicznych, takich jak: drewno, słoma, siano, materiał, papier, masa solna, gałązki drzew, itp.

Pracę podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka  – z wyszczególnieniem grupy do której dziecko uczęszcza –  należy złożyć u nauczycielek prowadzących grupę do dnia 14 grudnia 2018r.

 Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będzie koncepcja wykonania pracy, pomysłowość przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów, efekt wizualny.

Rozstrzygnięcie konkursu poprzedzone zostanie stosowną informacją.

Z niecierpliwością oczekujemy na dzieła „naszych milusińskich”

                     Osoba odpowiedzialna: Dorota Berdys