Warsztaty z edukacji morskiej

Nasze przedszkolaki z grupy II i III wzięły udział w warsztatach realizowanych przez Fundację Gdańską dotyczących edukacji morskiej.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz. W ramach Programu przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych biorą udział w cyklu zajęć dostosowanych do grup wiekowych. Dzieci uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody.

Tegoroczną nowością jest także systemowe działania edukacyjne, oparte o Klub Edukacji Morskiej. Celem Programu Edukacji Morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa miasta.